top of page

מערכות ופתרונות ראיה ממוחשבת ליישומי בקרת איכות

בדיקת איכות משטחים ואיתור פגמים

בדיקה והשוואת  צבעי חלקים

בדיקה ומדידת קצוות

פרויקטים לדוגמא - בתחומי מדידות יעודיות ומערכות בקרה

מערכת אינטגרציה לראשים כותבים

HP Scitex

הצבת מסכות ייצור במדידה מדוייקת

Holo-Or

(Diffractive Optics)

מערכת אוטומטית לבדיקת ראשים כותבים

HP Indigo Division

זיהוי ומדידת סטיות בהדפסה בזמן אמת

HP Indigo Division

ניטור תהליכים

  • ניטור מבוזר ורישום מדידות ממקורות רבים בו-זמנית בזמן אמת

  • עיבוד תזרימי וידאו וזיהוי תקלות בזמן אמת

  • מדידת שחיקת כלים ומכשור

:ליצירת קשר

  +972-72-2123661 :טל

  +972-72-2123671 :פקס

bottom of page